ANASAYFA | ÜRETİM

ÜRETİM

SBFM Makine Sanayi, sac bükme ve flanş makineleri üretiminde Türkiye'nin en güçlü firmaları arasında yer almaktadır.
Tesisimizde planlı ve programlı çalışmaya özen gösterilmektedir. Etkili planlama, tüm kapasiteyi ayırmayı kolaylaştırır ve aynı zamanda müşterilere doğru teslimat 
sürelerini taahhüt etmede yardımcı olur. Sürekli kendini geliştiren ve yenileyen üretim alt yapımızda son teknoloji makinalar kullanılmaktayız.

Biz SBFM olarak geliştirdiğimiz ürünlerde, sektörün ihtiyaçlarına cevap vermesini hedefliyoruz.

ÜRETİM AŞAMALARI

TASARIM

Makine üretim aşamasının en başında yer alan bu kısım, üretilecek makinelerin gerekli hesaplamalarının yapılmasının ardından, AutoCAD ve Solidworks gibi CAD programlarının kullanılarak dijital ortamda bütünleşik sistemin 3 boyutlu olarak görülüp, çeşitli analizlerin yapıldığı bölümdür. Şuan firmamızda 1 adedi yapısal analiz modülü ile birlikte olmak üzere 2 adet Solidworks CAD programı bulunmaktadır.  Makinelerin görsel olarak kontrol edilebilir şekilde 3D ve 2D olarak çizimleri yapılır.
Tasarım süreçleri tek bir kişi ile ilerlememektedir. Tasarım körlüğüne karşın ekip içi tasarım gözden geçirme toplantıları ile farklı görüşler analiz programı ile desteklenerek gerekli iyileştirmeler yapılır ve üretim aşamalarına geçiş için onay verilir.

HAMMADDE

Makine üretimine başlanmadan önce tasarım aşamasında oluşturulan ürün ağaç listesine göre gerekli olacak malzemelerin temin edilmesi aşamalarından biridir.Bu aşama gövde için kullanılacak Yassı plaka ürünler,Merdanelerin çelikleri,pirinç yataklar, hidrolik silindir malzemeleri v.b ürünler temin edilir.

YARI MAMÜL

Önceden üretim sürecine girmiş üretilmekte olan ve ya piyasadan tedarik edilmiş daha sonra montaj aşamasında  kullanılabilir bileşenlerdir.Bu bileşenleri Elektrik Ünitesi,Hidrolik Ünitesi, Redüktör, Rulmanlar v.b olarak sınıflandıra biliriz.

TALAŞLI İMALAT

Bu aşamada dizaynı ve konstrüksiyonu tamamlanmış makine elemanlarının, teknik resimleri çıkarılır ve çeşitli kesici takımlar yardımı ile gerekli parçaların şekillendirilmesi işlemleri gerçekleşmektedir.

KESİM

Çeşitli kalınlıklarda ve özelliklerde sac levha olarak alınan hammaddeler, tasarım aşamasında hazırlanan çizimlere göre  CNC plazma  makinesinde işlenmesi aşamasıdır.

KAYNAK

Talaşlı imalat ve ya kesimden sonra tasarım aşamasında belirlenen şekillerde ,  montaja hazırlamak üzere parçaların uygun kaynak işlemlerinin yapıldığı kısımdır.

MONTAJ

İmalat sürecinin son aşaması montaj aşaması olup , bütün parçalar bu süreç içerinde bir araya getirilir ve bütünleşik makine elde edilmiş olur.

KONTROL

Makinenin imal edilmesinin ardından önemli bir gereklilik olarak, makinenin teorik olarak ve sanal sistemde elde edilen verilerin gerçekliğini desteklemek ve sağlamak için test işlemi gerçekleştirilmektedir. Bu işlem genel olarak makinenin tüm bileşenlerini kapsamaktadır. Öncelikli olarak kontrol işlemine elektrik aksamından başlanır. Panonun uygun bir şekilde çalışıp çalışmadığı, valflerin çalışmaları, kontrol panelinin test edilmesi gibi elektriksel kısımlar test edilir. Ardından pistonların hareketleri, hidrolik yağ sızıntısı olup olmadığı incelenir. Son aşama olarak işlenecek malzeme makineye yerleştirilir ve malzeme üzerinde gerekli işlemler yapılarak makinenin işlevsel bir sorun teşkil edip etmeyeceğinden emin olunur.

SEVK

Makinenin bütün incelemeleri ve testleri bittikten sonra ve bu işlemlerin başarılı sonuçlar vermesinin ardından makine teslim sürecine hazır hale gelmektedir.